Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

08 grudnia 2023

„Adwokatura przeciwko przemocy”

Akcja rozpoczęła się 25 listopada (w Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) i potrwa do 10 grudnia (w którym to dniu świętujemy Dzień Praw Człowieka).

Ok. 190 adwokatek, adwokatów oraz aplikantów i aplikantów z całej Polski przeprowadzi lekcje w 200 placówkach oświatowych.

Zajęcia dotyczyć będą  przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej i dyskryminacji.

Adwokatki i adwokaci wyjaśniają czym jest przemoc fizyczna, psychiczna i ekonomiczna, zwracają  uwagę na problematykę przemocy domowej, rówieśniczej oraz dyskryminacji a także mówią o tym w jaki sposób można na nie reagować.

W ramach akcji realizowany jest projekt edukacyjny skierowany do uczennic i uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkół średnich, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy. Scenariusz zajęć oraz prezentacja zostały przygotowane przez ekspertki na co dzień pracujące z ofiarami przemocy domowej: adw. Monikę Sokołowską i adw. Magdalenę Pająk.

Organizatorem akcji jest Naczelna Rada Adwokacka i działające przy niej Komisje: Komisja Praw Człowieka, Komisja ds. Równego Traktowania, Zespół ds. Kobiet, Komisja Edukacji Prawnej oraz Komisja Wizerunku.

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl