Kolejny raz nasza szkoła uczestniczy w Programie „Szkolny Klub Sportowy” finansowanym z budżetu państwa, w imieniu którego działa Minister Sportu i Turystyki. Udział w zajęciach w ramach Programu SKS jest bezpłatny. Zajęcia w ramach Programu SKS realizowane są przez cały rok kalendarzowy.

Zespół Szkół
im. Marii Grodzickiej
w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat_zsmarysin@op.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl