Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat_zsmarysin@op.pl

Zespół Szkół
im. Marii Grodzickiej
w Lubrańcu Marysinie

Egzamin zawodowy -podstawa programowa 2019 (KL III )

 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej- technik ekonomista

Opis wymagań

Informator-egzamin zawodowy -technik ekonomista-2019

 

SPL.01 Obsługa magazynów- technik logistyk

Opis wymagań

Informator-egzamin zawodowy -technik logistyk-2019

Egzaminy styczeń 2022
Harmonogram

EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Termin składania deklaracji przystąpienia
do egzaminu zawodowego
w sesji czerwiec-lipiec 2022r.
do 7 lutego 2022r.

*zdający, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń do 7 kwietnia 2022r.

Egzamin zawodowy w czerwcu 2022 zdaje (pierwszy raz) kl IIIb i IIIc 

Deklaracja

SPL.01 

 

 

 

 

Przykładowy test (część pisemna)

Przykładowy test (część pisemna)

EKA.04