Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat_zsmarysin@op.pl

Zespół Szkół
im. Marii Grodzickiej
w Lubrańcu Marysinie

 

 

 

Wybierając naszą szkołę możesz uczyć się w:

Technikum

Szkole Branżowa I stopnia

Szkole policealnej

 

Terminy rekrutacji 2021/2022 !!!!

 

>>>>>>>>>>PODANIE<<<<<<<<<<<

 

 

Oferujemy indywidualne podejście do problemów ucznia, a także:

- nasi uczniowie mają szansę odbyć zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji

- w naszej szkole uczymy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego;

- współpracujemy z wieloma instytucjami wojskowymi i cywilnymi; jednostkami wojskowymi i uczelniami wyższymi. Dzięki temu zapewniamy naszym uczniom ciekawe i nowoczesne kształcenie, a uczniom klasy mundurowej wyjazdy i obozy na terenie jednostek wojskowych;

- oferujemy bardzo dobre warunki: dysponujemy przestronnymi salami lekcyjnymi w większości wyposażonymi w rzutniki, komputery oraz tablice interaktywne; przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce i zdobywaniu sukcesów; atrakcyjnie położoną szkołę w pełnej zieleni okolicy;

- zapewniamy nagrody i stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce, nagrody za udział w olimpiadach, konkursach, za pracę na rzecz szkoły;

- podnoszenie kwalifikacji na praktykach w bankach, przedsiębiorstwach obsługi, urzędach administracji samorządowej itp.;


Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci szkoły podstawowej dołączają:
· oryginalne świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu lub kopie tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył;
· dwie fotografie;
· zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie; wydane na podstawie odrębnych przepisów, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły średniej zawodowej.

Wirtualny spacer po Marysinie