Empatyczna Klasa

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Celem akcji Różowa wstążka jest zapoznanie ludzi z problematyką raka piersi, co osiągnąć można przez:
Zapobieganie – udzielając informacji o raku piersi i naukowych badaniach nad nim
Wykrywanie – starając się ograniczać przypadki raka piersi wynikające z zaniedbania
Leczenie – udzielając informacji o dostępnych terapiach
Pielęgnacja (pochorobowa) – udzielając pomocy i zapewniając usługi protetyczne

W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki. Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich nowotworów skóry, ale aż 80% chorych na czerniaki umiera z tego powodu. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat. Wpływ na tę sytuację ma między innymi zmiana zachowań Polaków, w tym nadmierne opalanie, oddawanie się kąpielom słonecznym bez właściwej ochrony, a także korzystanie z solariów, szczególnie przez osoby w młodym wieku.

Celem programu edukacyjnego „Podstępne WZW” jest upowszechnienie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C poprzez:
• przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HAV, HBV i HCV,
• uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie,
• pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych,
• kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

PROFILAKTYKA

Telefony Zaufania


Pomoc możesz również uzyskać dzwoniąc na bezpłatne telefony wsparcia:
116 111 –     Telefon zaufania dla dzieci młodzieży (czynny codziennie całą dobę)
800 120 002  –  Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (czynny 7 dni w tygodniu od 12.00 do 18.00)
800 1212 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (czynny do poniedziałku do piątku do 8.15 do 20.00)

 

Godziny pracy pedagoga


Wtorek – 12.30-13.20

Środa – 12.30-14.10

Czwartek – 10.40-12.30

          Możesz też napisać : pedagog_zsmarysin30@op.pl
Zespół Szkół
im. Marii Grodzickiej
w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat_zsmarysin@op.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl