Empatyczna Klasa

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Celem akcji Różowa wstążka jest zapoznanie ludzi z problematyką raka piersi, co osiągnąć można przez:

Zapobieganie – udzielając informacji o raku piersi i naukowych badaniach nad nim

Wykrywanie – starając się ograniczać przypadki raka piersi wynikające z zaniedbania

Leczenie – udzielając informacji o dostępnych terapiach

Pielęgnacja (pochorobowa) – udzielając pomocy i zapewniając usługi protetyczne

W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki. Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich nowotworów skóry, ale aż 80% chorych na czerniaki umiera z tego powodu. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat. Wpływ na tę sytuację ma między innymi zmiana zachowań Polaków, w tym nadmierne opalanie, oddawanie się kąpielom słonecznym bez właściwej ochrony, a także korzystanie z solariów, szczególnie przez osoby w młodym wieku.

Celem programu edukacyjnego „Podstępne WZW” jest upowszechnienie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C poprzez:

• przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HAV, HBV i HCV,

• uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie,

• pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych,

• kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

PROFILAKTYKA

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat_zsmarysin@op.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl