Wysokość "pracowniczych" kosztów uzyskania przychodów wynika z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł - w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, 

o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 updof (podstawowe 250 zł), płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tych kosztów, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

Wnioski dla pracowników 

Wniosek koszty uzyskania przychodów

Wniosek podwyższone koszty

Podwyższone koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 3 w/w ustawy wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł - w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, 

i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Wniosek- rezygnacja z ulgi

Informuje że Polski Ład nakłada na pracodawcę obowiązek zastosowania dla wszystkich pracowników ulgi dla tzw. “klasy średniej”. Osoby, które chciałyby zrezygnować z ulgi muszą złożyć wniosek. W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić na infolinię dotyczącą Polskiego Ładu 227656464

  https://www.gov.pl/web/kas/polski-lad-wsparciem-dla-pracownikow-i-rodzin

https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/podatki/5378290,Polski-Lad-najwazniejsze-zmiany-dla-pracownikow.html
 
https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/
 

Wnioski proszę przesłać na maila.

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl