Absolwent kończący szkołę w zawodzie KUCHARZ będzie przygotowany do:

- sporządzania potraw i napojów,

- przestrzegania zasad racjonalnego żywienia,

- obliczania wartości energetycznej i odżywczej produktów, co daje dodatkowe możliwości zatrudnienia w sanatoriach i szpitalach,

- planowania i sporządzania kart menu,

- profesjonalnego dekorowania potraw i przygotowywania ich ekspozycji,

- współpracy w zespole i nabycia doświadczenia w przygotowaniu bankietów, wesel i różnych uroczystości.


KUCHARZ znajdzie zatrudnienie w:

- restauracji, kawiarni i innych lokalach gastronomicznych,

- firmach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych,

-prowadzić własną działalność gastronomiczną.

Kucharz

Szkoła przygotowuje uczniów do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

– prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

– prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;

– uzyskania uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami.

Kończąc branżową szkołę I stopnia w zawodzie rolnik zdobędziesz:

tytuł zawodowy: rolnik,

bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,

możliwość:

– przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,

– korzystania ze środków finansowych UE,

– prowadzenia integrowanej produkcji,

– stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,

– samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,

– podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,

Rolnik

Przygotowanie zawodowe:


Kształcenie w zawodzie sprzedawcy ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Sprzedawca należy do zawodów typowo usługowych, zatem w kształceniu naszych uczniów zwracamy uwagę na istotne dla przyszłego sprzedawcy cechy, a w szczególności:

komunikatywność,

uczciwość i rzetelność,

zamiłowanie do porządku i dokładność,

odpowiedzialność i systematyczność w działaniu.


Absolwenci mogą pracować w:
sklepach,
magazynach,
hurtowniach,,
przedsiębiorstwach handlowych
punktach sprzedaży,
dużych i małych korporacjach handlowych,
Sprzedawcy mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą świadcząc usługi handlowe.

Sprzedawca

Magazynier-Logistyk to:

• osoba, która realizuje przepływy wszystkich dóbr i informacji w magazynie

• osoba, która zarządza dokumentacją i ewidencją magazynową

• osoba, która prowadzi procesy przedprodukcyjne

• osoba, która jest dziś niezbędna w prawidłowym procesie przygotowania wysyłki i obsługi klienta


Korzyści

• praca dla magazyniera-logistyka czeka dziś wszędzie, w każdym przedsiębiorstwie, instytucjach samorządowych i centralnych

• przeciętne zarobki w zawodzie to 3000-6000 zł

• to jeden z zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy

• uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej i prowadzenie własnej działalności gospodarczej


Kwalifikacje zawodowe

Uczniowie zdobywają międzynarodową kwalifikację zawodową AU.22-Obsługa magazynów.

Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia może kontynuować naukę      w szkole branżowej II stopnia i zdobyć kolejną kwalifikację AU.32-Organizacja transportu i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk oraz średnie wykształcenie.

Magazynier-logistyk

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat_zsmarysin@op.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl