Absolwent kończący szkołę w zawodzie KUCHARZ będzie przygotowany do:
- sporządzania potraw i napojów,
- przestrzegania zasad racjonalnego żywienia,
- obliczania wartości energetycznej i odżywczej produktów, co daje dodatkowe możliwości zatrudnienia w sanatoriach i szpitalach,
- planowania i sporządzania kart menu,
- profesjonalnego dekorowania potraw i przygotowywania ich ekspozycji,
- współpracy w zespole i nabycia doświadczenia w przygotowaniu bankietów, wesel i różnych uroczystości.

KUCHARZ znajdzie zatrudnienie w:
- restauracji, kawiarni i innych lokalach gastronomicznych,
- firmach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych,
-prowadzić własną działalność gastronomiczną.

Kucharz

Szkoła przygotowuje uczniów do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
– prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
– prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
– uzyskania uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami.
Kończąc branżową szkołę I stopnia w zawodzie rolnik zdobędziesz:
tytuł zawodowy: rolnik,
bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
możliwość:
– przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
– korzystania ze środków finansowych UE,
– prowadzenia integrowanej produkcji,
– stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
– samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
– podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,

Rolnik

Przygotowanie zawodowe:

Kształcenie w zawodzie sprzedawcy ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Sprzedawca należy do zawodów typowo usługowych, zatem w kształceniu naszych uczniów zwracamy uwagę na istotne dla przyszłego sprzedawcy cechy, a w szczególności:
komunikatywność,
uczciwość i rzetelność,
zamiłowanie do porządku i dokładność,
odpowiedzialność i systematyczność w działaniu.

Absolwenci mogą pracować w:
sklepach,
magazynach,
hurtowniach,,
przedsiębiorstwach handlowych
punktach sprzedaży,
dużych i małych korporacjach handlowych,
Sprzedawcy mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą świadcząc usługi handlowe.

Sprzedawca

Magazynier-Logistyk to:
• osoba, która realizuje przepływy wszystkich dóbr i informacji w magazynie
• osoba, która zarządza dokumentacją i ewidencją magazynową
• osoba, która prowadzi procesy przedprodukcyjne
• osoba, która jest dziś niezbędna w prawidłowym procesie przygotowania wysyłki i obsługi klienta

Korzyści
• praca dla magazyniera-logistyka czeka dziś wszędzie, w każdym przedsiębiorstwie, instytucjach samorządowych i centralnych
• przeciętne zarobki w zawodzie to 3000-6000 zł
• to jeden z zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy
• uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Kwalifikacje zawodowe
Uczniowie zdobywają międzynarodową kwalifikację zawodową AU.22-Obsługa magazynów.
Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia może kontynuować naukę      w szkole branżowej II stopnia i zdobyć kolejną kwalifikację AU.32-Organizacja transportu i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk oraz średnie wykształcenie.

Magazynier-logistyk

Zespół Szkół
im. Marii Grodzickiej
w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat_zsmarysin@op.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl