Pani Maria Amalia Grodzicka (z domu Lipska z Lipego, herbu GRABIE) urodziła się 1 lutego 1862 roku w Lewkowie w Wielkopolsce, w rodzinie wybitnych Polaków - działaczy na niwie narodowej, społecznej i gospodarczej. Wyszła za mąż za Bronisława Franciszka Grodzickiego z Grodźca, herbu GRYF. Do Lubrańca przybyła wraz z dziećmi i służbą jesienią 1907 roku, gdzie zaczyna swoje rodzinne życie od początku stopniowo doprowadzając majątek do kwitnącego stanu. Pani Maria wychowana w szlachetnych wartościach, miłości do Ojczyzny, szacunku do polskiej tradycji i obyczajów, świadomości obowiązku pracy społecznej i troski o ziemię, ideały te przenosi nie tylko do rodzinnego domu, ale zaszczepia je w środowisku, w którym żyje. Pani Maria Grodzicka wiąże się z Kujawskim Stowarzyszeniem Zjednoczonych Ziemianek, to właśnie z ich udziałem zakłada szkołę rolniczą dla dziewcząt (obecny Zespół Szkół w Marysinie).Rok 1914, początek I wojny światowej był dla Państwa Grodzickich kolejną próbą społecznej postawy. Pani Maria opiekuje się sierotami, które pozostały pod jej opieką aż do końca wojny. Udziela także wszelkiej pomocy tym, którzy się o to do niej zwracają (w czasie wojny codziennie przed pałacem ustawiała się kolejka biednych, z których nikt nie odchodził głodny). W sytuacji, kiedy zaborcy rekwirowali żywność było to niełatwe. W 1916 landrat Włocławka próbował wymusić na mężu Pani Marii - Bronisławie Grodzickim, by publicznie poparł akt 5 listopada wzywający Polaków do lojalności wobec niemieckiego i austriackiego zaborcy. Odmowę mąż Pani Marii Grodzickiej przypłacił aresztem. Dom Pani Marii Grodzickiej tętnił życiem towarzyskim i rodzinnym jednoczącym całą rodzinę. Był także miejscem życzliwości, głębokiej i promieniującej wokół dobroci i kultury, kształtującej serca i umysły wszystkich, którzy mieli z nią kontakt. Była nie tylko panią domowego ogniska, ale także życzliwą i pełną zapału działaczką na polu pracy i patriotką. Swoją działalnością zawodową i społeczną w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju gospodarczego gminy i miasta oraz podniesienia dobrobytu mieszkańców. Na Kujawach Grodziccy dożyli złotych godów. Ostatnie chwile Pani Maria Grodzicka spędza wśród bliskich. Zmarła dnia 23 maja 1937 roku (dzień ten obchodzony jest w szkole jako rocznica śmierci patronki). Pogrzeb Marii Grodzickiej ściągnął do Lubrańca licznych duchownych, ziemiaństwo z całych Kujaw i różnych stron kraju, okoliczną ludność, tysiące ludzi. W roku 2007 uznając zasługi Pani Marii Grodzickiej członkowie Kapituły pozytywnie zaopiniowali wniosek złożony przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec Krzysztofa Wrzesińskiego w sprawie nadania tytułu - pośmiertnie Zasłużony dla Gminy i Miasta Lubraniec" Pani Marii Grodzickiej. Członkowie Kapituły stwierdzili, iż Pani Maria Grodzicka swoją działalnością zawodową i społeczną w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju gospodarczego środowiska oraz podniesienia dobrobytu mieszkańców.

 

 

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl