Grecja-marzec 2019

W ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA102-048951 048951 pt. "Zagraniczne staże zawodowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty”,40 uczniów naszej szkoły, którzy kształcą się na kierunkach technik ekonomista oraz technik logistyk odbyło 2-tygodniowie praktyki zawodowe w słonecznej Grecji. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie w ramach programu Erasmus+. Greckim partnerem projektu jest KIKA Mobility Training Center.

W trakcie trwania projektu chcemy nie tylko rozwinąć kompetencje zawodowe naszych uczniów ale chcemy także aby przeprowadzone działania wpłynęły na ich rozwój osobisty. Głównym celem projektu jest rozwinięcie w uczniach postaw: otwartości, samodzielności, organizacji pracy własnej, przedsiębiorczości, wiary w siebie i swoje umiejętności, umiejętności pracy w grupie oraz kompetencji niezbędnych do wkroczenia na rynek pracy krajowy i europejski. Projekt pozytywnie wpłynie także na: kompetencje językowe (w zakresie słownictwa branżowego oraz komunikacji), kompetencje kulturowe (otwartość na nowe kultury, mobilność zawodowa) oraz kompetencje zawodowe (specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie praktyczne).

Po podróży przez Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię młodzież wraz z czwórką opiekunów szczęśliwie dotarła do hotelu i cała grupa rozlokowała się w hotelu Poseidon Palace w Leptokarii na Riwierze Olimpijskiej. Grupa zakwaterowana została w przestronnych pokojach dwu, trzyosobowych lub czteroosobowych z widokiem na ośnieżone wierzchołki masywu Olimpu i rozległą plażę nad Zatoką Termajską.

W czasie 12 dniowego pobytu w Grecji, uczniowie poznali zasady funkcjonowania zakładów pracy, w których odbywali praktyki, czynności zawodowe na różnych stanowiskach pracy. Uczestniczyli w organizacji stanowisk pracy, wykonywaniu zadań zawodowych i prac pod kierunkiem greckich doświadczonych pracowników. Poznali także zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz obowiązujące procedury

W dniach wolnych od praktyk uczniowie i opiekunowie skorzystali z bogatej oferty kulturowej przygotowanej przez naszego greckiego partnera. Odbyły się: wycieczki turystyczne, gry, zabawy, konkursy i animacje. Dźwięki tradycyjnych melodii greckich i pląsy greckiego zespołu ludowego były wspaniałą okazją by ponieść się urokowi chwili i przećwiczyć Zorbę oraz kilka innych narodowych tańców w trakcie „wieczoru greckiego”. Uczestniczyliśmy także w całodniowych wycieczkach tj. rejs po Zatoce Pagasyjskiej oraz w wycieczce do Meteorów stanowiących grupę prawosławnych klasztorów (monastyrów), wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Z tarasu widokowego podziwialiśmy zapierające dech w piersiach fantastyczne widoki okolicy. Zatrzymaliśmy się także w pracowni ikon, gdzie przewodniczka opowiedziała o sposobie ich pisania.

Realizując ten, jak i następne zaplanowane i przygotowane przez naszą kadrę projekty przygotowujemy naszych uczniów do wkroczenia na rynek pracy. 

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl