Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat_zsmarysin@op.pl

Zespół Szkół
im. Marii Grodzickiej
w Lubrańcu Marysinie

 

 

 

 

 

 

 

Powszechna cyfryzacja i przenoszenie większości usług do Internetu sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT stale rośnie. Jedną z najważniejszych kwalifikacji związanych z tą branżą jest projektowanie grafiki komputerowej. Według raportu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektanci grafiki komputerowej to jedna z najbardziej poszukiwanych i zarazem rozwojowych kategorii, w której w najbliższych latach będzie przybywało miejsc pracy.

 

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu projektowania grafiki komputerowej:

 • jest przygotowany do samodzielnego wykonania projektu graficznego z przeznaczeniem do publikacji elektronicznej lub w formie druku,

 • na podstawie wymagań zleceniodawcy proponuje rozwiązania dotyczące treści i formy projektu graficznego,

 • pozyskuje materiały graficzne i tekstowe od klienta oraz korzysta z materiałów graficznych dostępnych na rynku, zgodnie z zasadami praw autorskich,

 • tworzy projekty graficzne i przygotowuje je do publikacji elektronicznej lub w formie druku,

 • w trakcie wykonywania zadań zawodowych uwzględnia potrzeby i preferencje klientów albo pracodawców i zleceniodawcy, przygotowując projekty zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi.

 • Efekty uczenia się 

 Harmonogram zajęć gr II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu prowadzenia obsługi biura:

 • jest gotowy do samodzielnego planowania i realizowania zadań administracyjnych i logistycznych związanych z funkcjonowaniem biura;

 • wypełnia zadania dotyczące obiegu dokumentów w ramach obowiązującego w przedsiębiorstwie otoczenia formalno-prawnego;

 • obsługuje korespondencję, ewidencjonuje przesyłki wychodzące i przychodzące;

 • na podstawie wytycznych przygotowuje treść pism i materiałów niezbędnych w pracy biura oraz redaguje je w formie dostosowanej do odbiorców i celu;

 • jest przygotowany do obsługiwania interesantów w ramach wyznaczonego przez pracodawcę zakresu obowiązków;

 • wykorzystuje zdolności interpersonalne, stosuje zasady savoir-vivre’u oraz dress code’u;

 • przyjmuje odpowiedzialność za wykonywane działania zawodowe.

Obwieszczenie w sprawie włączenia "Prowadzenie obsługi biura" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Harmonogram zajęć 

gr III i IV

 Harmonogram zajęć

gr II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk 3D to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin. Pierwotnie technologia ta miała zastosowanie przede wszystkim w  przemyśle i była bardzo droga. Aktualnie drukarki 3D są obecnie nie tylko w dużych zakładach produkcyjnych, ale też w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw a także coraz częściej trafiają do gospodarstw domowych. Służą przede wszystkim do prototypowania, ale też badań, testów funkcjonalnych czy niskoseryjnej produkcji elementów finalnych. Druk 3D znajduje zastosowanie w architekturze, motoryzacji, przemyśle lotniczym, w branży jubilerskiej, medycynie, ale także w budownictwie czy cukiernictwie i z całą pewnością wkrótce podbije kolejne dziedziny gospodarki.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu programowania i obsługiwania procesu druku 3D:

 • jest gotowy do samodzielnego działania w zakresie stosowania techniki druku 3D w celu wytwarzania obiektów fizycznych na podstawie dostarczonych modeli komputerowych,

 • charakteryzuje technologie oraz maszyny wykorzystywane w procesach druku 3D,

 • na podstawie dostarczonego modelu komputerowego CAD 3D przygotowuje proces wydruku obiektu,

 • korzysta z dokumentacji technicznej 2D i 3D obiektu,

 • dobiera parametry procesu druku 3D,

 • przygotowuje drukarkę 3D do realizacji procesu zgodnie z wybraną technologią,

 • określa potencjalny wpływ warunków środowiska, zdarzeń losowych oraz usterek drukarki obiektu,

 • uruchamia drukarkę, monitoruje przebieg procesu druku oraz podejmuje czynności zmierzające do finalizacji tego procesu,

 • wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Harmonogram zajęć 

gr I


!!! Zajęcia z języków obcych !!!

Język angielski

 

 

 

 

Język niemiecki

Język rosyjski
 Harmonogram zajęć

gr I

Projektowanie grafiki komputerowej 

 Uczestnicy projektu

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

Prowadzenie obsługi biura 

 Harmonogram zajęć

gr I

 Uczestnicy projektu

Harmonogram zajęć gr II

 Uczestnicy projektu

 Harmonogram zajęć

 Lista uczestników

 Harmonogram zajęć

 Lista uczestników

 Harmonogram zajęć

 Lista uczestników

Dzięki udziałowi w projekcie obecni i przyszli uczniowie mają do dyspozycji m.in. 5 nowych w pełni wyposażonych pracowni do nauki przedmiotów zawodowych. W ramach  projektu uczniowie ZS w Marysinie odbędą płatne staże u pracodawców. Będą również mogli ukończyć bezpłatny kurs obsługi wózków widłowych oraz uzyskać nowe kwalifikacje.

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie