Oświadczenie

Deklaracja uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny

Regulamin

Dzięki udziałowi w projekcie obecni i przyszli uczniowie mają do dyspozycji m.in. 5 nowych w pełni wyposażonych pracowni do nauki przedmiotów zawodowych. W ramach  projektu uczniowie ZS w Marysinie odbędą płatne staże u pracodawców. Będą również mogli ukończyć bezpłatny kurs obsługi wózków widłowych oraz uzyskać nowe kwalifikacje.

 Lista uczestników

 Harmonogram zajęć

 Lista uczestników

 Harmonogram zajęć

 Lista uczestników

 Harmonogram zajęć

 Uczestnicy projektu

Harmonogram zajęć gr II

 Uczestnicy projektu

 Harmonogram zajęć

gr I

Prowadzenie obsługi biura 

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

 Uczestnicy projektu

Projektowanie grafiki komputerowej 

 Harmonogram zajęć

gr I

Język rosyjski

Język niemiecki


Język angielski

 

 

 

 


!!! Zajęcia z języków obcych !!!


Harmonogram zajęć 

gr I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk 3D to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin. Pierwotnie technologia ta miała zastosowanie przede wszystkim w  przemyśle i była bardzo droga. Aktualnie drukarki 3D są obecnie nie tylko w dużych zakładach produkcyjnych, ale też w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw a także coraz częściej trafiają do gospodarstw domowych. Służą przede wszystkim do prototypowania, ale też badań, testów funkcjonalnych czy niskoseryjnej produkcji elementów finalnych. Druk 3D znajduje zastosowanie w architekturze, motoryzacji, przemyśle lotniczym, w branży jubilerskiej, medycynie, ale także w budownictwie czy cukiernictwie i z całą pewnością wkrótce podbije kolejne dziedziny gospodarki.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu programowania i obsługiwania procesu druku 3D:

 • jest gotowy do samodzielnego działania w zakresie stosowania techniki druku 3D w celu wytwarzania obiektów fizycznych na podstawie dostarczonych modeli komputerowych,

 • charakteryzuje technologie oraz maszyny wykorzystywane w procesach druku 3D,

 • na podstawie dostarczonego modelu komputerowego CAD 3D przygotowuje proces wydruku obiektu,

 • korzysta z dokumentacji technicznej 2D i 3D obiektu,

 • dobiera parametry procesu druku 3D,

 • przygotowuje drukarkę 3D do realizacji procesu zgodnie z wybraną technologią,

 • określa potencjalny wpływ warunków środowiska, zdarzeń losowych oraz usterek drukarki obiektu,

 • uruchamia drukarkę, monitoruje przebieg procesu druku oraz podejmuje czynności zmierzające do finalizacji tego procesu,

 • wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Harmonogram zajęć

gr II

Harmonogram zajęć 

gr III i IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu prowadzenia obsługi biura:

 • jest gotowy do samodzielnego planowania i realizowania zadań administracyjnych i logistycznych związanych z funkcjonowaniem biura;

 • wypełnia zadania dotyczące obiegu dokumentów w ramach obowiązującego w przedsiębiorstwie otoczenia formalno-prawnego;

 • obsługuje korespondencję, ewidencjonuje przesyłki wychodzące i przychodzące;

 • na podstawie wytycznych przygotowuje treść pism i materiałów niezbędnych w pracy biura oraz redaguje je w formie dostosowanej do odbiorców i celu;

 • jest przygotowany do obsługiwania interesantów w ramach wyznaczonego przez pracodawcę zakresu obowiązków;

 • wykorzystuje zdolności interpersonalne, stosuje zasady savoir-vivre’u oraz dress code’u;

 • przyjmuje odpowiedzialność za wykonywane działania zawodowe.

Obwieszczenie w sprawie włączenia "Prowadzenie obsługi biura" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

 Harmonogram zajęć gr II

 

 

 

 

 

 

 

Powszechna cyfryzacja i przenoszenie większości usług do Internetu sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT stale rośnie. Jedną z najważniejszych kwalifikacji związanych z tą branżą jest projektowanie grafiki komputerowej. Według raportu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektanci grafiki komputerowej to jedna z najbardziej poszukiwanych i zarazem rozwojowych kategorii, w której w najbliższych latach będzie przybywało miejsc pracy.

 

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu projektowania grafiki komputerowej:

 • jest przygotowany do samodzielnego wykonania projektu graficznego z przeznaczeniem do publikacji elektronicznej lub w formie druku,

 • na podstawie wymagań zleceniodawcy proponuje rozwiązania dotyczące treści i formy projektu graficznego,

 • pozyskuje materiały graficzne i tekstowe od klienta oraz korzysta z materiałów graficznych dostępnych na rynku, zgodnie z zasadami praw autorskich,

 • tworzy projekty graficzne i przygotowuje je do publikacji elektronicznej lub w formie druku,

 • w trakcie wykonywania zadań zawodowych uwzględnia potrzeby i preferencje klientów albo pracodawców i zleceniodawcy, przygotowując projekty zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi.

 • Efekty uczenia się 

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl