Informacje o składkach:

 

1) Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł. 

Składkę można zapłacić w  dwóch ratach:

- na zebraniu z rodzicami

- w sekretariacie szkoły

- na konto rady rodziców (w tytule przelewu podając imię, nazwisko i klasę ucznia)

 

Dane do przelewu:

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu  Marysinie

Nr konta: 05 9559 0004 2001 0001 8483 0001

BS Lubraniec

 

Ubezpieczenie w roku 2020/21 wynosi 44 zł

Zebrania z rodzicami w roku szk. 2021/2022


Terminy obowiązkowych spotkań z rodzicami:

08 września

 

28.10.2021

Spotkania klasowe z wychowawcą. Wywiadówka.

23.11.2021

Przewidywane oceny dla klasy IV

13.12.2021

Przewidywane oceny dla klasy I-III

03.02.2022

Podsumowanie I półrocza

24.03.2022

Przewidywane oceny dla klasy IV

18.05.2022

Przewidywane oceny dla klasy I-III

6.06.2022

Podsumowanie roku szkolnego 

Cały rok

Konsultacje indywidualne- informacje o uczniach.

 

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl