Ostatni rok przyniósł wiele zmian w codziennym funkcjonowaniu dorosłych, ale też dzieci i młodzieży. Duża liczba zmian, stres tym spowodowany, narastające niepokoje i skutki izolacji rodzą pytanie jak dzieci mają poradzić sobie z ciągłymi modyfikacjami przestrzeni społecznej? Zgodnie z wynikami badań u dzieci występuje wzrost poczucia utraty kontroli nad otoczeniem.

Wychodząc naprzeciw tej sytuacji Fundacja Aktywizacja bez Granic zaprasza na bezpłatne konsultacji w ramach programu profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży "Zapobiegaj i Pomagaj". Program jest całkowicie bezpłatny i realizowany w ramach zadania zleconego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby umówić bezpłatne spotkanie konsultacyjne należy zadzwonić pod numer tel. 786 310 330 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. Rejestracja nie wymaga skierowania.


 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”


W ostatnim czasie zaobserwowano wzrost liczby przypadków przemocy stosowanej w domach. Jest to związane z trudną sytuacją w kraju i izolowaniem członków rodzin ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem.
Na przemoc warto reagować. Gdy doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, możesz skorzystać z infolinii 800 12 00 02, która jest czynna przez całą dobę.
Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchomiła także w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE.
W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się ze specjalistą przez SKYPE’A (pogotowie.niebieska.linia).
Dodatkowo organizowane są  telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00, 800 12 00 02  w środy w godz. 18.00 – 22.00
Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z zapobieganiem stosowania przemocy w rodzinie.
Poradę można uzyskać również drogą e – mailową pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.niebieskalinia.org

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat_zsmarysin@op.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl