Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat_zsmarysin@op.pl

Zespół Szkół
im. Marii Grodzickiej
w Lubrańcu Marysinie

W roku szkolnym 2014/2015 z inicjatywy uczniów powstało Szkolne Koło Wolontariatu „Anioły są wśród nas”. Od początku istnienia opiekunem Koła była p. Magdalena Twardowska. Od września 2017 funkcję tę pełni p. Agnieszka Rewers. Członkami wolontariatu są chętni uczniowie, którzy decydują się poświęcić swój czas i energię na pomaganie innym. Udział w szkolnym wolontariacie jest dobrowolny. Celem szkolnego wolontariatu jest między innymi pokazanie, że pomagać można na wiele sposobów i że do tego potrzebne są zwłaszcza trochę chęci i empatii. Działalność Koła skupia się nie tylko wokół bieżących potrzeb środowiska lokalnego – np. udział w lokalnych akcjach charytatywnych czy współpraca z LCDK. Nasi wolontariusze organizują lub koordynują przeprowadzenie w szkole ogólnopolskich przedsięwzięć, takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zespół Szkół w Marysinie od kwietnia 2014 roku należy do Klubu Szkół UNICEF. W związku z tym Szkolne Koło Wolontariatu bierze także czynny udział w akcjach przeprowadzanych przez tę organizację. Od 2017 roku nasza szkoła włącza się również w akcje organizowane przez Polską Akcję Humanitarną. Kampania „Niosę pomoc”  to 5 różnych charytatywnych przedsięwzięć, które  w miarę naszych możliwości realizujemy. Współpraca z ogólnopolskimi lub światowymi organizacjami charytatywnymi owocuje również możliwością przeprowadzenia w szkole akcji informacyjno - edukacyjnych, dotyczących ważnych społecznie zagadnień. Ponadto Szkolne Koło Wolontariatu  od kilku lat prowadzi zbiórki na rzecz  Domu Dziecka, schroniska dla zwierząt oraz Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. W swoich działaniach szkolny wolontariat współpracuje z Samorządem Uczniowskim, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami.


Jeśli jesteś:
aktywny
kreatywny
pozytywnie nastawiony do życia
chętny do pracy
gotowy do współpracy
dołącz do naszego grona. Deklarację członkowstwa Szkolnego Klubu Wolontariatu można złożyć u p. Rewers w każdym momencie roku szkolnego.
 

Szkolne Koło Wolontariatu „Anioły są wśród nas”