Sprzątanie Świata 2023

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!

Lekcja Różowej Wstążki

Mikołajki dla Mukoludków

Światowy Dzień Życzliwości 

Od lutego br. w Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie działa drużyna e-wolontariuszy. Siedmioro uczniów: Amelia Jankowska, Zuzanna Puszkowska, Aleksandra Dylewska, Julia Okupnik, Wiktoria Młynarkiewicz, Mateusz Mielcarek i Anna Sławianowska odpowiedziało na zaproszenie Centrum Rozwoju Lokalnego i bierze udział w inicjatywie, której celem jest stworzenie grupy osób chcących pomagać innym przy wykorzystaniu internetu. Jako „e-wolontariusz” i jednocześnie koordynator zgłosiły się również panie: Magdalena Łukasik i Agnieszka Rewers oraz pani dyrektor Magdalena Twardowska. Wszyscy członkowie grupy otrzymują drogą elektroniczną zadania do wykonania. Dotyczą one zarówno wspierania potrzebujących, jak i propagowania różnych idei, w tym ekologii i pomocy zwierzętom. Co tydzień e- wolontariusze składają raport z postępu realizacji podjętych przez siebie działań. Aktualnie prowadzona jest charytatywna zbiórka książek.  Celem inicjatywy jest zebranie książek, które następnie trafią na licytację, a dochód zostanie przeznaczony na wsparcie prospołecznych, proekologicznych i ukierunkowanych na pomoc zwierzakom inicjatyw organizowanych przez Centrum Rozwoju Lokalnego. 

Akcje organizowane na terenie szkoły

Szkolne Koło Wolontariatu „Anioły są wśród nas”

W roku szkolnym 2014/2015 z inicjatywy uczniów powstało Szkolne Koło Wolontariatu „Anioły są wśród nas”. Od początku istnienia opiekunem Koła była p. Magdalena Twardowska. Od września 2017 funkcję tę pełni p. Agnieszka Rewers. Członkami wolontariatu są chętni uczniowie, którzy decydują się poświęcić swój czas i energię na pomaganie innym. Udział w szkolnym wolontariacie jest dobrowolny. Celem szkolnego wolontariatu jest między innymi pokazanie, że pomagać można na wiele sposobów i że do tego potrzebne są zwłaszcza trochę chęci i empatii. Działalność Koła skupia się nie tylko wokół bieżących potrzeb środowiska lokalnego – np. udział w lokalnych akcjach charytatywnych czy współpraca z LCDK. Nasi wolontariusze organizują lub koordynują przeprowadzenie w szkole ogólnopolskich przedsięwzięć, takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zespół Szkół w Marysinie od kwietnia 2014 roku należy do Klubu Szkół UNICEF. W związku z tym Szkolne Koło Wolontariatu bierze także czynny udział w akcjach przeprowadzanych przez tę organizację. Od 2017 roku nasza szkoła włącza się również w akcje organizowane przez Polską Akcję Humanitarną. Kampania „Niosę pomoc”  to 5 różnych charytatywnych przedsięwzięć, które  w miarę naszych możliwości realizujemy. Współpraca z ogólnopolskimi lub światowymi organizacjami charytatywnymi owocuje również możliwością przeprowadzenia w szkole akcji informacyjno - edukacyjnych, dotyczących ważnych społecznie zagadnień. Ponadto Szkolne Koło Wolontariatu  od kilku lat prowadzi zbiórki na rzecz  Domu Dziecka, schroniska dla zwierząt oraz Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. W swoich działaniach szkolny wolontariat współpracuje z Samorządem Uczniowskim, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami.


Jeśli jesteś:
aktywny
kreatywny
pozytywnie nastawiony do życia
chętny do pracy
gotowy do współpracy
dołącz do naszego grona. Deklarację członkowstwa Szkolnego Klubu Wolontariatu można złożyć u p. Rewers w każdym momencie roku szkolnego.
 

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl