Historia szkoły w Lubrańcu - Marysinie, to jednocześnie historia Polski dwudziestego wieku. Skomplikowane losy naszej Ojczyzny niejednokrotnie wpływały na dzieje placówki. Uginając się pod naporem historii udało się pracującym tu ludziom zachować trwałe wartości, takie jak: miłość do Ojczyzny, zrozumienie przyrody i szacunek do solidnej pracy. Maria Grodzicka właścicielka ziemska w Lubrańcu, oddała pod obiekt szkoły 6 ha gruntu na terenie tzw. Dolinka, gdzie mieścił się ogród rodziny Grodzickich. Pani Grodzicka była też fundatorką gmachu i do czasu choroby wspomagała szkołę. O jej wkładzie w to dzieło świadczy fakt, że miejsce to do dnia dzisiejszego nazywane jest od Jej imienia Marysinem.

            Szkoła rozpoczęła działalność w 1913 roku. Do tego momentu została wybudowana niewielka szkoła z internatem oraz zabudowania gospodarcze. Władze carskie nieprzychylne tej inicjatywie utrudniały pracę oświatową. Wybuch I wojny światowej przerwał działalność szkoły. W 1915 roku do Lubrańca wkroczyli Niemcy i przejęli obiekt na własne potrzeby. Pod koniec wojny, po wycofaniu się okupanta umieszczono tu sierociniec. W 1920 roku Sejm Polski uchwalił ustawę o oświacie rolniczej. Na mocy tej ustawy szkoła wznowiła działalność jeszcze w tym samym roku. Marysin cieszył się renomą nie tylko na Kujawach. Ponad połowa dziewcząt pochodziła z różnych stron kraju.

            W czasie II wojny światowej w gmachu Marysina mieścił się żeński hufiec pracy dla młodych Niemek. Z końcem wojny wycofujące się wojska niemieckie założyły w piwnicach szkoły ładunki wybuchowe. Eksplozja, która miała zniszczyć budynek uszkodziła go nieznacznie, dzięki czemu po zakończeniu działań wojennych szkoła miała szansę być reaktywowana. Działalność szkoły od tamtych wydarzeń trwa nieprzerwanie. W tym czasie szkoła została rozbudowana i zmodernizowana.

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl