Program "Szkolny Klub Sportowy"


Kolejny raz nasza szkoła uczestniczy w Programie „Szkolny Klub Sportowy” finansowanym z budżetu państwa, w imieniu którego działa Minister Sportu i Turystyki. Udział w zajęciach w ramach Programu SKS jest bezpłatny. Zajęcia w ramach Programu SKS realizowane są przez cały rok kalendarzowy.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- uchwalony przez Radę Ministrów program w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W ramach projektu szkoła zakupi nowości wydawnicze za kwotę 5000 do biblioteki szkolnej.

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl