Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

20 lutego 2021

„Komputer od świętego Mikołaja”

Od 2018 roku Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie współpracuje z Fundacją świętego Mikołaja. Wymiernym skutkiem tej współpracy są comiesięczne stypendia wypłacane zdolnym i aktywnym społecznie uczniom szkoły w Marysinie, pochodzącym z niezamożnych rodzin. Do tej pory szkoła przyznała takie stypendia 6 uczniom, którzy przez 10 miesięcy otrzymywali systematyczne wsparcie w wysokości 200 zł miesięcznie. Zespół Szkół w Marysinie aktywnie pozyskuje środki finansowe, które później trafiają do jego uczniów. Jednym ze źródeł finansowania stypendiów są pieniądze pozyskane z 1 % podatku, stąd prośba o wsparcie w ten sposób programu stypendialnego szkoły.

W minionym roku szkolnym z racji konieczności przejścia na nauczanie zdalne Fundacja świętego Mikołaja rozpoczęła akcję wspierającą uczniów, którzy z powodu braku sprzętu komputerowego mają utrudniony dostęp do nauki. Akcja „Komputer od świętego Mikołaja” kontynuowana jest również obecnie. Do tej pory już 6 uczniów Zespołu Szkół w Marysinie otrzymało na własność laptop przekazany przez Fundację, a kolejne 2 uczennice czekają na swój komputer. Cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu Szkoły i pomocy Fundacji udaje się dotrzeć z pomocą materialną do uczniów, którzy najbardziej jej w tym momencie potrzebują i którym sprzęt komputerowy pomoże rozwinąć skrzydła.

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl