Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

17 października 2023

II Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych

W dniu 18 września 2023r. doradca zawodowy z Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie uczestniczyła w II Wojewódzkiej Konferencji Doradców Zawodowych pt." Narzędzia doradcy zawodowego wobec zmian pokoleniowych i potrzeb rynku pracy" która odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu.

Konferencja skierowana była do nauczycieli oraz doradców zawodowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Program konferencji był podzielony na 2 bloki:

Blok 1 pt. "Relacje"

1. Style myślenia FRIS w kontekście wyborów edukacyjnych i zawodowych. - dr hab. Piotr Mazur

2.Pokolenie Alfa a współczesny rynek pracy- Katarzyna Dziubińska

3.Debata „Doradztwo zawodowe wobec potrzeb i wyzwań rynku pracy” - Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty

Blok 2 pt. "Narzędzia"

1.Mapa Karier - kompleksowe narzędzie wspierające realizację doradztwa zawodowego w szkole - Małgorzata Kazubska

12.45-13.15 Ścieżki kariery dla osób z niepełnosprawnościami, Monika Piechowicz-Kruk

13.15-13.45 Sopocka Sieć Doradztwa Zawodowego - dobre praktyki z nad morza - Anna Dukowska

13.45-14.15 Kandydat i rynek pracy - oczekiwania vs rzeczywistość - Dominika Bielecka-Kokot

14.15-14.45 Podsumowanie konferencji oraz wręczenie nagrody „Ambasador Doradztwa”.

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl