Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

11 kwietnia 2024

Kolejny dzień praktyk w Grecji

Kolejny dzień praktyk uczniowie kierunku technik ekonomista poświęcili na klasyfikowanie według różnych kryteriów dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz kwalifikowanie ich do odpowiednich kategorii archiwalnych. Ustalali również okres przechowywania dokumentacji archiwalnej stosownie do jej rodzaju. Logistycy natomiast 3. dzień praktyk rozpoczęli od zapozniania z infrastkrukturą liniową i punktową oraz uwarunkowaniem rozwoju infrastruktury transportowej. Następnie partykanci sporządzali plan realizacji usługi transportowej na podstwie warunków zlecenia i analizowali go pod względem możliwości i efektywności wykonania. Obliczali także czas jazdy i pracy środków transportu oraz wyznaczali trasę przewozu. W czasie wolnym od zajęć młodzież uczestniczyła w grze miejskiej zorganizowanej w centrum Platamonas, a na koniec dnia integrowała się podczas dyskoteki nad hotelowym basenem.
 
Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET000131802 dofinansowany przez Unię Europejską

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl