Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

25 maja 2020

Konkurs "Historia mojej szkoły"

Regulamin

Konkursu Historyczno - Plastycznego

„Historia mojej szkoły”

organizowanego dla uczniów i sympatyków Marysina

 • Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży, społeczności lokalnej idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia szacunku wobec własnego regionu, przeszłości, historii.

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS W Lubrańcu Marysinie i sympatyków szkoły.

 • Na konkurs przyjmowane są tylko prace indywidualne, (jedna osoba może wykonać jedną pracę).

 • Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.

 • Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich

 • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie, osobą odpowiedzialną jest p. Aleksandra Orlińska

 • Tematyka konkursu, format prac:

  Ideą jest pokazanie szkoły, szkolnej sytuacji rodzajowej, lub wycinku historii szkoły pomiędzy 1913-2020 r., na papierze. Prace mogą być w formacie A4, A3, technika dowolna, szkic, rysunek, wyklejanka, farby itp., i mają stanowić formę ukazania przez twórców uczuć, skojarzeń i przemyśleń dotyczących szkoły. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej https://www.marysin.edu.pl jak i również do zapoznania się z publikacją „Szkoła w Marysinie”- być może posiadacie ją w swoich zbiorach.

 • Termin oddania prac plastycznych 15.06.2020 r., prace przesyłamy mailem: konkurs_marysin@onet.pl,- jeżeli macie pytania proszę pytać.

 • Ogłoszenie wyników 19.06.2020 r., na stronie internetowej szkoły.

 • W tytule maila wysyłając pracę proszę napisać „KONKURS_ HISTORIA MOJEJ SZKOŁY”, w wiadomości - Imię i Nazwisko-uczeń, absolwent, przyszły uczeń, miejsce zamieszkania, wiek, kontakt nr tel., proszę napisać jaki przedstawiono okres. Dla chętnych -proszę opisać uwiecznioną na pracy historię.

 • Zdobywcy I,II,III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe.

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl