29 czerwca 2023

ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH

Informujemy, że świadectwa maturalne absolwenci z Naszej szkoły będą mogli odbierać

7 lipca od godziny 10.00. 

Przypominamy, że świadectwa odbierać mogą tylko maturzyści osobiście albo pełnoletnie osoby posiadające upoważnienia podpisane przez zdających.

 

Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie

 

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl