Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

25 października 2019

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

25  października 2019 roku został przeprowadzony etap szkolny XLIV edycji OWiUR w bloku AGROBIZNES, w którym wzięło udział 5 uczennic z klasy IV Technikum Ekonomicznego: Karolina Nowak, Karolina Kędzierska, Dominika Pasturska, Lidka Sławianowska, Wiktoria Stęczna. Uczennice zmagały się z  testem składającym się z 60 pytań, a następnie rozwiązywały 3 zadania praktyczne. Osoba, która uzyska najwięcej punktów będzie reprezentowała szkołę  w eliminacjach okręgowych w kwietniu 2020 roku. Uczniowie biorący udział w zmaganiach olimpijskich  muszą wykazać się szerokim zakresem wiedzy, wykraczającym poza wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania.

Jolanta Wróblewska

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl