Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

30 czerwca 2020

Podsumowanie roku 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 przeszedł do historii. Był na pewno wyjątkowy, zwłaszcza z powodu zawieszenia od połowy marca tradycyjnych zajęć  prowadzonych do tej pory w szkolnych murach. Mimo wszystko w Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie udało się w trakcie minionych 10 miesięcy zrealizować wiele ciekawych i pożytecznych przedsięwzięć. Uczniowie Marysina brali udział we wszystkich  uroczystościach patriotycznych i regionalnych organizowanych przez UM w Lubrańcu. Począwszy od dożynek, które odbyły się na terenie szkoły, poprzez uczestnictwo delegacji składających kwiaty w czasie świąt patriotycznych, na pełnieniu warty przy pomniku „Poległym za Wolną i Niepodległą Polskę” przez uczniów klas mundurowych kończąc. W zakresie dydaktyki na szczególną uwagę w minionym roku szkolnym zasługują zwłaszcza organizowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych wycieczki przedmiotowe, które uatrakcyjniają naukę na kierunku technik ekonomista i technik logistyk.  Aby skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką uczniowie odwiedzili m.in. firmy Drumet, Hamelin, Kleib, Kongsberg. Same praktyki zawodowe kolejna już grupa młodzieży odbyła w Grecji. W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu uczniowie ZS w Marysinie nie tylko obserwowali pracę greckich firm logistycznych czy ekonomicznych, ale również zwiedzali ten piękny kraj oraz poznawali jego kulturę.  Kolejną formą uatrakcyjnienia zajęć, zwłaszcza dla uczniów klas mundurowych kształcących na kierunku technik logistyk, było uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez jednostki, z którymi szkoła ma od wielu lat podpisane porozumienia o współpracy. Dzięki nim młodzież z ZS w Marysinie co roku wyjeżdża na zawody sportowo – obronne, ma zajęcia z instruktorami wojskowymi oraz uczestniczy w organizowanych przez jednostki wydarzeniach tj. drzwi otwarte, święta jednostki.  Od września nauka w marysińskim technikum będzie jeszcze atrakcyjniejsza. Szkoła uczestniczy w projekcie pn. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w powiecie włocławskim”. Obecni i przyszli uczniowie będą więc w nowym roku szkolnym mieli do dyspozycji m.in. 5 nowych w pełni wyposażonych pracowni do nauki przedmiotów zawodowych. W ramach wspomnianego projektu uczniowie ZS w Marysinie odbędą płatne staże u pracodawców. Będą również mogli ukończyć bezpłatny kurs obsługi wózków widłowych oraz uzyskać nowe kwalifikacje (Projektowanie grafiki komputerowej, Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D lub Prowadzenie obsługi biura). Dzięki przystąpieniu szkoły w Marysinie do OSE, czyli programu publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, praca na nowym sprzęcie komputerowym będzie jeszcze przyjemniejsza i bardziej efektywna. Kolejne dofinansowanie – tym razem w wysokości 5000 zł – trafi do biblioteki szkolnej. Pieniądze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozwolą powiększyć księgozbiór  o nowości wydawnicze. Ponadto uczniowie ZS w Marysinie nadal będą mogli uczyć się i jednocześnie poznawać świat dzięki zagranicznym praktykom. Na dwutygodniowy wyjazd do Grecji czeka grupa 28 młodzieży, która z powodu pandemii musiała przesunąć realizację praktyk na kolejne miesiące. Dziś wiemy już na pewno, że w nadchodzącym roku szkolnym odbędzie się również wyjazd dwóch 20-osobowych grup uczniów wraz z 4 opiekunami do Grecji. Uczniowie będą brać udział w zajęciach formalnych i nieformalnych przez 5 dni razem z uczniami w greckiej szkole. Dzięki wymienionym  projektom szkoła w Marysinie rozwija się i poszerza swoją ofertę edukacyjną dla nowych uczniów.

Agnieszka Rewers

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl