Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

16 marca 2021

Porozumienia o współpracy

W kształceniu zawodowym bardzo ważna jest współpraca szkół z firmami. Od lutego br. Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie podpisuje kolejne porozumienia z przedsiębiorstwami i instytucjami. Celem współpracy jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy ZS w Lubrańcu Marysinie oraz zwiększenie zainteresowania młodzieży szkolnictwem zawodowym. Dzięki obopólnej wymianie doświadczeń strony porozumienia zakładają wsparcie dla rozwoju regionu, a podjęte działania umożliwią absolwentom klas technikum w Zespole Szkół w Lubrańcu Marysinie zdobycie odpowiednich kwalifikacji oraz dadzą możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Do tej pory szkoła nawiązała współpracę z F.H.U.T. Rosiński Sławomir, Piekarnią Kujawską Wioletta Przybysz, Drukarnią w Piotrkowie Kujawskim, CZAMANINEK Producent Materiałów Budowlanych SP. z o.o. oraz przystąpiła do Partnerskiego Programu Edukacyjnego „Kierunek Castorama”. Pani dyrektor Magdalena Twardowska zawarła w imieniu ZS w Marysinie porozumienia również z Urzędem Miejskim w Lubrańcu oraz Urzędem Gminy w Boniewie. W myśl podpisanych dokumentów współpraca będzie odbywała się m.in. na polu promocyjnym, szkoleniowym oraz dydaktycznym i mamy nadzieję, że przyniesie korzyści obu zainteresowanym stronom. Oprócz wymienionych firm i instytucji ZS w Marysinie współdziała także z jednostkami wojskowymi i uczelniami wyższymi. Działania realizowane we współpracy z wojskowymi partnerami szkoły skierowane są zwłaszcza do uczniów klas mundurowych.

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl