Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

09 listopada 2023

Projektowanie grafiki komputerowej - Kurs

Projektowanie grafiki komputerowej

 

Opis kursu:

Kwalifikacja „Projektowanie grafiki komputerowej” skierowana jest do osób, które hobbistycznie zajmują się projektowaniem grafiki komputerowej i chciałyby potwierdzić swoje kompetencje, specjalistów ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych, informatyków, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych mediów społecznościowych, a także osób zajmujących się tworzeniem blogów internetowych.

Ponadto kwalifikacja adresowana jest do webdeweloperów, administratorów stron i serwisów WWW, fotografów, redaktorów, dziennikarzy, reporterów, grafików komputerowych, którzy chcieliby rozszerzyć swoje kompetencje o projektowanie grafiki komputerowej, osób z wykształceniem plastycznym i absolwentów studiów artystycznych, osób, które chciałyby świadczyć pracę zdalną oraz wszystkich zainteresowanych projektowaniem grafiki komputerowej.

Program kursu:

Podstawy projektowania grafiki komputerowej oraz proponowanie rozwiązań odnośnie wymagań zleceniodawcy dotyczących projektu graficznego

rodzaje i charakterystyka grafiki (wektorowa i rastrowa),

rodzaje i charakterystyka programów graficznych do grafiki wektorowej i rastrowej,

elementy interfejsów programów graficznych, w tym dostępne narzędzia,

sprzęt wspomagający tworzenie projektów graficznych,

rodzaje kompozycji obrazów,

zasady tworzenia kompozycji, w tym zasada złotego podziału, perspektywy, symetrii, orientacji,

zasady stosowania typografii, w tym typy czcionek, formatowanie, tekst ozdobny i akapitowy,

teoria kolorów, w tym kolory podstawowe i pochodne, mieszanie barw, profile kolorów, podział, znaczenie i dobór barw,

formy publikacji projektu graficznego, w tym stronę internetową, instalację, prezentację multimedialną, plakat, ulotkę, wizytówkę, baner, billboard, reklamę prasową, książkę,

aspekty techniczne publikacji stosowanych w Internecie, w tym formaty plików, tryby kolorystyczne i rozdzielczości,

różnice w rozdzielczości obrazów wyświetlanych na różnych urządzeniach cyfrowych,

aspekty techniczne publikacji w formie druku, w tym formaty plików, tryby kolorystyczne, rozdzielczości, formaty papieru, spady, marginesy i uszlachetnienia,

zasady prawidłowej kompozycji projektów graficznych na przykładzie strony internetowej,

podstawowe techniki druku, w szczególności druk offsetowy, druk cyfrowy, sitodruk i termonadruk,

bieżące trendy i obowiązujące standardy tworzenia grafiki komputerowej oraz wskazanie źródła pozyskiwania informacji dotyczących rozwoju grafiki komputerowej,

możliwości poszerzania umiejętności w zakresie projektowania graficznego.

Tworzenie projektu graficznego

źródła darmowych i komercyjnych zasobów graficznych,

dostępne na rynku portale przeznaczone dla grafików, w tym witryny internetowe dysponujące fotografiami, fontami, ikonami lub piktogramami oraz tekstami próbnymi,

elementy i materiały graficzne niezbędne do wykonania projektu,

zasady dotyczące praw autorskich stosowane przy wykorzystywaniu elementów graficznych, zdjęć, tekstów i innych elementów projektu,

zasady ochrony i przenoszenia praw autorskich do utworów wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669 i 2245), w szczególności przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych, ochrony autorskich praw osobistych oraz prawa i zasady eksploatacji utworu,

pozyskiwanie treści od zleceniodawcy, weryfikacja ich parametrów technicznych pod względem zgodności z założeniami projektu i możliwościami ich wykorzystania,

możliwości poprawy jakości materiałów pozyskanych od zleceniodawcy.

Przygotowanie projektu graficznego

parametry charakterystyczne dla rodzaju projektu w zależności od tego, czy projekt będzie publikowany elektronicznie, czy w formie druku, w tym przestrzeń kolorystyczna i rozdzielczość projektu,

layout projektu, w szczególności ustalanie formatu, wymiarów, orientacji, marginesów, spadów, przestrzeni kolorystycznej i obszarów roboczych,

elementy graficzne i tekstowe w projekcie,

kadrowanie poprawianie jakości oraz retuszowanie elementów graficznych,

elementy graficzne wektorowe i rastrowe, w tym winiety lub topy strony, menu, stopki, ikony lub piktogramy i elementy ozdobne,

transformowanie i edytowanie, w tym stosując filtry i przekształcenia, elementy graficzne wektorowe i rastrowe,

operacje na warstwach,

format tekstu, w tym tekst ozdobny i akapitowy,

zapis pliku poglądowego z kompozycją projektu graficznego w formacie dostępnym dla zleceniodawcy.

Przygotowanie projektu do publikacji

sprawdzenie projektu i korygowanie możliwych błędów,

weryfikowanie zgodności zawartości projektu z materiałami pozyskanymi od zleceniodawcy,

przygotowanie pliku zgodnie z wymaganiami publikacji,

zapis finalnej wersji projektu w formacie spełniającym wymagania publikacji oraz zgodnie z ustaleniami ze zleceniodawcą,

wybór sposobu przekazania plików w zależności od ich rozmiaru i wymagań zleceniodawcy.

 
Zapisy w sekretariacie szkoły.

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl