Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

27 lutego 2021

Projekty międzynarodowe finansowane ze środków UE

Nasza szkoła jest beneficjentem programów Erasmus+ i POWER od wielu lat. Uczniowie szkoły poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju projektach międzynarodowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej mają okazję zdobywać doświadczenia zawodowe i podnosić swoje kompetencje, a także odkrywać Europę i bogatą kulturę różnych krajów naszego kontynentu.

Projekty praktyk zawodowych, które realizujemy, skupiają się nie tylko na kompetencjach zawodowych, ale są także dla uczniów szansą na poznanie kultury i historii danego kraju. Uczniowie biorą udział w weekendowych wycieczkach po najważniejszych atrakcjach turystycznych, kursach językowych oraz wieczorach narodowych. Wyjazd za granicę oraz wszystkie związane z tym koszty pokrywane są w ramach realizowanych przez nas projektów. Uczniowie mają zapewnione transport, wyżywienie, zakwaterowanie oraz wycieczki.

Projekty Erasmus+ i POWER naszej szkoły:

Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe” – w projekcie bierze udział 84 uczniów, którzy kształcą się na kierunkach Technik Ekonomista oraz Technik Logistyk. Młodzież w ramach projektu odbędzie zgodne z kierunkiem kształcenia praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach. W ramach projektu zaplanowane zostały 3 wyjazdy uczniów do Grecji. Głównym celem projektu jest rozwinięcie w uczniach postaw: otwartości, samodzielności, organizacji pracy własnej, przedsiębiorczości, wiary w siebie i swoje umiejętności, umiejętności pracy w grupie oraz kompetencji niezbędnych do wkroczenia na rynek pracy krajowy i europejski. Przede wszystkim chcemy rozwinąć: kompetencje językowe (w zakresie słownictwa branżowego oraz komunikacji), kompetencje kulturowe (otwartość na nowe kultury, mobilność zawodowa) oraz kompetencje zawodowe (specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie praktyczne).

Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu POWER” – projekt skierowany jest do 40 uczniów naszej szkoły z klas drugich. Głównym celem jest rozwój umiejętności językowych i przełamanie barier komunikacyjnych w porozumiewaniu się w języku obcym. Uczniowie w ramach projektu wyjadą do naszej greckiej szkoły partnerskiej, która znajduje się niedaleko Salonik na Riwierze Olimpijskiej. W trakcie wyjazdów zaplanowane zostały zajęcia, warsztaty i wycieczki, w których uczniowie będą brać udział razem z greckimi rówieśnikami. Uczniowie wspólnie poznawać będą historię, kulturę i tradycje, zarówno polskie jak i greckie. Dla uczniów będzie to także okazja do nawiązania międzynarodowych przyjaźni.

W roku szkolnym 2021-22 planujemy także realizację projektu edukacyjnego „Let’s get along!”, który przygotowaliśmy razem z naszą szkołą partnerską z Litwy. W projekcie skierowany jest do 40 uczniów, którzy wezmą udział w 2 tygodniowych wyjazdach edukacyjnych za granicę. Głównym celem projektu jest rozwinięcie umiejętności używania j. angielskiego w mowie i piśmie, a także zapoznanie uczniów z kulturą i historią naszego kraju sąsiedzkiego.

Uczniowie naszej szkoły biorą także udział w międzynarodowych projektach wymiany młodzieży finansowanych w ramach programu Erasmus+. Projekty te odbywają się zarówno w Polsce jak i za granicą.

STREET ACTIVISM YOUTH”, Chorwacja. W wymianie uczestniczyło w sumie 21 osób z Chorwacji, Grecji oraz Polski. Głównym tematem wymiany była rewitalizacja przestrzeni publicznych poprzez różnego typu instalacje artystyczne oraz dzieła. W ramach naszych zajęć poruszyliśmy także wiele ważnych tematów m.in związanych z tolerancją, prawami człowieka, a także z włączeniem społecznym i pracą z młodzieżą z mniejszymi szansami.

A modern fairytale: Hate speech and fake news in media”, Słowenia. W wymianie uczestniczyło w sumie 36 osób z sześciu krajów: Słowenii, Litwy, Polski, Włoch, Grecji i Rumunii. Podczas wymiany aktywnie współpracowaliśmy w działaniach z lokalnym środowiskiem. Poprzez warsztaty, dyskusje, formułowaną kampanię medialną, tworzenie wkładów medialnych i nieformalną edukację zdobyliśmy nowe umiejętności i kompetencje. Dzięki projektowi mieliśmy okazję bliżej poznać temat mowy nienawiści i fałszywych wiadomości w mediach.

Nasi uczniowie brali także udział w projektach wymian młodzieży, które odbywały się w Polsce w okolicach Zakopanego. Uczniowie mieli okazję nawiązać wiele międzynarodowych znajomości oraz szlifować swój język angielski.

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl