Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl

W dniu 15 listopada w Zespole Szkół im Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie, odbyło się spotkanie nowo wybranych Dyrektorów w województwie kujawsko -pomorskim.

Na spotkanie przybyli: 
Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiewski, 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik
Kujawsko- Pomorski Wicekurator Oświaty Pani Małgorzata Oborska
Dyrektor Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej w Bydgoszczy Pan Tomasz Dąbrowski
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku Pani Małgorzata Kowalczyk Przybytek.

 

 

 

Spotkanie nowo wybranych Dyrektorów w województwie kujawsko -pomorskim

27 listopada 2022

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat_zsmarysin@op.pl

Zespół Szkół
im. Marii Grodzickiej
w Lubrańcu Marysinie